Huisregels

 • Het betreden van Thialf en het omliggende terrein is geheel op eigen risico.
 • Thialf noch UNIS Flyers zijn verantwoordelijk/aansprakelijk bij ongevallen, vermissingen e.d.
 • Bezoekers van de ijshockeyhal dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de medewerkers van Thialf en UNIS Flyers.
 • Bij het bezoeken van de ijshockeyhal dient men in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs.
 • In de ijshockeyhal mogen bezoekers geen eigen consumpties of consumpties in blik / flesjes meenemen en/of nuttigen.
 • Roken is in het gebouw niet toegestaan.
 • Het is voor bezoekers onder de 18 jaar verboden om alcohol te nuttigen.
 • Bezoekers mogen geen soft-/hard drugs bij zich dragen of gebruiken.
 • Het is niet toegestaan om wapens, vuurwerk, confetti of andere gevaarlijke voorwerpen mee naar binnen te nemen. Deze artikelen worden in beslag genomen.
 • Huisdieren zijn in het gebouw niet toegestaan.
 • Ongewenste intimiteiten, racisme en andere vormen van discriminatie zijn verboden.
 • Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden.
 • Thialf noch UNIS Flyers zijn verantwoordelijk voor diefstal en/of verlies van, en/of schade aan eigendommen van bezoekers.
 • Het is bezoekers niet toegestaan om wedstrijdbeelden live te delen met derden.
 • Bezoekers stemmen er mee dat beeld- en geluidsopnames worden gemaakt en dat de producent deze opnames mag gebruiken en openbaar maken. Bezoekers kunnen geen rechten ontlenen aan de medewerking van deze opnames, noch aan de publicatie hiervan.
 • Bezoekers die zich niet aan de huisregels houden kunnen worden verwijderd.
Deel dit bericht