UNIS Flyers is samen met de andere Nederlandse clubs en de Nederlandse bond in gesprek over de invulling van het komende seizoen. Daarin is onderstaande schrijven gezamenlijk opgesteld door de vier Nederlandse teams (Hijs Hokij Den Haag, Zoetermeer Panters, Eaters Limburg en UNIS Flyers). 

Helaas is de afgelopen dagen gebleken dat er definitief een einde komt aan de Stichting Grensoverschrijdend ijshockey en de samenwerking tussen IJshockey Nederland en de KBIJF met betrekking tot het gezamenlijk organiseren van de BeNe League competitie. Het blijft spijtig te constateren dat de favoriete optie van alle betrokken clubs niet kan worden gerealiseerd. Dinsdagavond 21 juni 2022 hebben de voorzitters van Den Haag, Geleen, Heerenveen en Zoetermeer met elkaar overleg gehad over de ontstane situatie.

Wij komen tot de volgende constateringen:

  • De optie BeNe League is definitief komen te vervallen. De deur is definitief dicht na de opzegging van de samenwerking door IJHN en de Belgische clubs zijn in gesprek met andere partners;
  • De BeNe League teams laten deelnemen in de huidige Eredivisie competitie is voor zowel IJHN als voor de clubs geen optie;
  • De BeNe League teams uit laten komen in een topcompetitie met zes gelijkwaardige teams is voor de clubs zoals bekend geen realistische optie;

De clubs voelen een hoge mate van verantwoordelijkheid voor de spelers (ca. 80) en alle betrokkenen bij het ijshockey en willen voorkomen dat deze tussen de wal en het schip komen te vallen. Onze conclusie is dat er feitelijk maar één optie overblijft waarvan het de moeite is om de haalbaarheid nader te onderzoeken en dit betreft een samenwerkingsverband met de clubs die uitkomen in de Duitse Regionale Liga West. Wij verwachten dat IJHN hieraan haar medewerking verleend, zodat wij de komende dagen deze verkenning kunnen uitvoeren. Het gaat hierbij echt om het onderzoeken van de haalbaarheid van een dergelijke samenwerking.

Als reactie reageert het bestuur van UNIS Flyers hierop als volgt:

UNIS Flyers betreurt het einde van de BeNe-League in de vorm van afgelopen seizoenen. Het spelen in de BeNe-League had voor de club de voorkeur en ook spelen in een Nederlandse topcompetitie vond UNIS Flyers een optie. In eerder schrijven aan IJshockey Nederland heeft UNIS Flyers aangegeven – indien de andere scenario’s niet haalbaar en realistisch zouden zijn – het spelen in een Duitse competitie serieus te willen overwegen. Achter de schermen is de club volop bezig om de haalbaarheid hiervan in kaart te brengen en heeft de club vertrouwen in een goede afloop. Reeds verkochte seizoenkaarten blijven geldig in elke competitie waaraan UNIS Flyers zal deelnemen. UNIS Flyers wil hoe dan ook ijshockeyen op een zo’n hoog mogelijk niveau komend seizoen.

Deel dit bericht