Het abrupte einde van het seizoen 2019/2020 en vele vragen over het seizoen 2020/2021 is voor ons aanleiding om jullie te informeren over de stand van zaken.

Iedere zomerstop lijkt het stil rondom ijshockey. Dat is echter schijn: achter de schermen wordt hard gewerkt aan de samenstelling van de spelersgroep, wordt gesproken met sponsoren, leveranciers en vrijwilligers en wordt de begroting voor het komende seizoen opgesteld.

Dit jaar hebben Corona-maatregelen en het reddingsplan van Thialf extra dimensies aan het voorgaande toegevoegd. De Corona-maatregelen, in het bijzonder de 1,5 meter maatregel, maken dat alle besturen van ijshockeyteams aan de begroting van het komende seizoen een zware dobber hebben. Het merendeel van de besturen heeft laten weten de beslissing voor deelname aan de competitie naar de toekomst te willen schuiven omdat zij de exploitatiemogelijkheden nog nader moeten onderzoeken.

UNIS Flyers zit ook op die lijn. De 1,5 meter maatregelen beperken de kaartverkoop en beperken de faciliteiten voor de leden van de businessclub. De nieuwe richtlijnen schrijven bovendien voor dat iedere bezoeker op een aangewezen plaats moet (blijven) zitten, dit heeft mogelijk invloed op de belangstelling om wedstrijden te bezoeken. Met de Gemeente Heerenveen vindt overleg plaats over de manier waarop we de ijshockeyhal en de tribunes binnen de nieuwe regelgeving optimaal kunnen benutten.

De competitie

Normaal gesproken begint het ijshockeyseizoen in oktober. Naar verwachting zal het aanstaande seizoen niet eerder dan november of december starten. UNIS Flyers heeft intensief contact met de andere teams over de opzet van de competitie. Het verkorten van het seizoen is een veel genoemde optie om ondanks de verwachte mindere opbrengsten toch een sluitende begroting op te kunnen stellen.

Thialf

Thialf benut de zomerperiode voor noodzakelijk onderhoud. Momenteel wordt hard gewerkt aan de ijsvloer en aan versteviging van de boarding. Afgelopen weken heeft het bestuur van UNIS Flyers met de directie van Thialf uitgebreid gesproken over de voorwaarden voor het gebruik van de ijshockeyhal. De maatregelen om het exploitatietekort van Thialf in te dammen staan haaks op de noodzaak om het komende seizoen alle kosten zo veel mogelijk te drukken. Beide partijen proberen op constructieve wijze tot een vergelijk te komen. Halverwege augustus wordt het overleg vervolgd.

Het team

In de off-season zijn de gesprekken met de spelersgroep als vanouds  doorgegaan. De gecontracteerde spelers zijn op de hoogte dat het seizoen mogelijk later aanvangt. Het bestuur verwacht komend seizoen opnieuw een team te hebben samengesteld dat meespeelt voor het kampioenschap.

Sponsoring

Dank aan hoofdsponsor UNIS Group, die ook komend seizoen de club sponsort.  Sinds halverwege het seizoen ’12-’13 is het bedrijf uit Grou hoofdsponsor van Flyers. Ook het geringe aantal opzeggingen van de andere sponsoren geeft het bestuur de drive om alles op alles te zetten voor een nieuw spectaculair seizoen.

Steun onze club

Gezien de onzekerheid over de start van de competitie is UNIS Flyers nog niet begonnen met de seizoenkaartverkoop. Desondanks maakt de club wel kosten ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Daarom doet de club graag een beroep op jou! Het is mogelijk om via een gift de club te steunen of voor 100 euro een seizoenkaartvoucher te kopen. Zodra de seizoenkaartprijs definitief is, dient de voucher als korting op de seizoenkaart.

In de loop van augustus informeren wij opnieuw over de stand van zaken. Wij wensen jullie een fijne vakantie. Stay Together!

Deel dit bericht