Hoofdsponsor

hoofdsponsor van de Unis Flyers Heerenveen

Huisreglement

Regels rond het stadionbezoek

Het veiligheidsbeleid van de UNIS Flyers en Thialf is er op gericht om wedstrijdbezoek voor álle supporters op een klantvriendelijke, veilige- en ongestoorde manier te laten verlopen. Wangedrag, geweld en overlast horen hier niet bij.

Om dit te kunnen bewerkstelligen is het belangrijk dat men zich aan de geldende regels houdt. Supporters die deze regels overtreden en daarmee de veiligheid van andere supporters, het belang van de UNIS Flyers of het ijshockey in het algemeen schaden of voor overlast zorgen, kunnen dan ook rekenen op een sanctie.

Tips voor publiek:

- Behandel iedereen op de wijze waarop je zelf behandeld wilt worden.

- Gedraag je fatsoenlijk tegenover tegenstanders en scheidsrechters; ook als deze in jou ogen een fout maken. 

- Behandel alle vrijwilligers met respect.

- Bij het betreden van het stadion en gedurende de periode dat u in het stadion aanwezig bent dient u in het bezit te zijn van een geldig toegangs- en legitimatiebewijs.

- U dient aanwijzigingen van stewards, stadionspeaker, beveiligingspersoneel en/of politie te allen tijde onmiddelijk op te volgen.

- U kan worden gefouilleerd.

 Het is verboden om:

-  Foto-video- of geluidsopnamen van de wedstrijden te maken ten behoeve van radio, televisie, internet (social media) en/of mobiele toepasssingen in welke vorm dan ook en is alleen toegestaan wanneer de organisator van het evenement hier schriftelijk toestemmning voor heeft gegeven. Gepast gebruik in de prive sfeer is toegestaan, maar niet het live streamen of video van wedstrijdbeelden tonen op social media kanalen. 

- Voorwerpen het stadion in te brengen, dan wel voorhanden of in bezit te hebben zoals flessen, glaswerk, stokken en licht met een gebundelde straal.

- Bier en andere blikjes/flesjes drank mee te nemen in het stadion.

- Om één of meer trommel(s), fluitje(s), vuvuzela(s) en daarmee vergelijkbare instrumenten in het stadion mee te brengen en in bezit te hebben zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de UNIS Flyers.

- Het publiek is verboden om zich op te houden in en/of te begeven naar een ander gedeelte van het stadion dan waartoe het toegangsbewijs uitdrukkelijjk recht geeft.

- Personen die handelen in strijd met ons huisregelement dan wel het vermoeden bestaat dat hij of zij zich schuldig maakt aan wangedrag, kunnen door stewards en beveiligingspersoneel en/of politie zonder voorafgaande waarschuwing:

1) De toegang tot het stadion worden geweigerd

2) Uit het stadion worden verwijderd

3) Worden overgedragen aan de politie

4) De evenetule schade en onkosten worden verhaald

Met sportieve groet,

Bestuur UNIS Flyers